Free Cafe is open tijdens de zomervakantie / Free Cafe is open during the summer vacation

Mocht dit een of meerdere keren niet lukken, dan wordt dat hier aangekondigd.
If we have to close one or more times, then we’ll announce it here.