Het Free Cafe is gewoon open tijdens de kerstvakantie. The Free Cafe is open during the Christmas holidays!