Corona, open or not?

Op het moment lijkt het er op dat we niet open zullen zijn a.s. zondag. Misschien dat we nog wel eten gaan inzamelen, en dat weer gaan verdelen. Hou deze website in de gaten!

At the moment it looks-like we will be not open Sunday. Maybe we will collect food and distribute that. Look at this website for the latest news.