Zondag/Sunday open

Nederlands: Zondag 29 maart zijn we open tussen 16:00 en 18:30. Er is geen bereid eten, maar wel een soort afhaal-shop voor spullen die anders zouden worden weggegooid zoals groente, fruit, brood. In Backbone050, niet in de Plutozaal dus.

We vinden het leuk als je komt, maar je kunt niet lang blijven. Realiseer je dat de klok verschuift en zondag het begin is van de zomertijd.

English: Sunday March 29 we are open between 16:00 and 18:30. There is no prepared food, but there is a sort of takeaway shop for items that would otherwise be thrown away, such as fruit, vegetables and bread. In Backbone050, not in the Plutozaal.

We like it when you come, but you can’t stay inside for long. Realize that the clock moves and it will be summertime Sunday.