Yes, we are open on Christmas and Newyear

Dit jaar vallen eerste kerstdag en nieuwjaar op een zondag. Het is onze bedoeling om dan open te zijn. English: this year is first Christmas day and Newyearsday on a Sunday. Our plan is to be open on those days!