Corona times news

Dutch: Op het moment draaien we nog steeds beperkt. We verzamelen eten, koken, maar we hebben niet echt een restaurant zoals voorheen. Je kunt wel eten komen ophalen, elke woensdag en zondag tussen 17:00 en 18:30 op Backbone050 (Travertijnstraat 12). We vinden het leuk als je komt! We willen weer open gaan als restaurant, hou de website daarom in de gaten.

English: At the moment we are still running limited. We collect food, cook, but we don’t really have a restaurant like before. You can pick up food every Wednesday and Sunday between 17:00 and 18:30 at Backbone (12 Travertijnstraat). We like it when you come! However, we want to reopen as a restaurant, so keep an eye on the website.